Któż nie zna przygód sympatycznego zbójnika Janosika? Okazuje się, że w Chorzowie narodził się współczesny Janosik, który zabierał “bogatemu” społeczeństwu Chorzowa, a rozdawał “biednym” wysokim urzędnikom magistratu. Proceder ten został ujawniony przez kontrolę Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO).
W przedostatnim numerze wiadomości samorządowych “Twój Chorzów” (nr 6 28.07.2018) ukazał się artykuł “Dodatek specjalny to składnik wynagrodzenia”. Artykuł ten to wyjaśnienie Krzysztofa Karasia – Sekretarza Miasta związane z przyznaniem niektórym pracownikom dodatku specjalnego. Autor wskazuje podstawę jego przyznania tj. zapis ustawy “O pracownikach samorządowych” mówiący o tym kiedy i komu można przydzielić dodatek specjalny (art.36). W dalszym ciągu Pan sekretarz twierdzi, że “przepis nie wymaga dla jego prawidłowego stosowania wskazania w dokumencie okresu czy opisania dodatkowych zadań, które stały się przesłanką jego przyznania”.

Niestety Pan sekretarz jako były redaktor nie wyzbył się umiejętności manipulowania odbiorcą. W tym wypadku pominął on inny zapis tej samej ustawy mówiący o tym ,że pracodawca może w regulaminie wynagradzania określić warunki i sposób przyznawania dodatku w tym wypadku specjalnego (art. 39 ). Zgodnie z tym zapisem prezydent miasta wydał najpierw Zarządzenie OR 54.2012, a później OR 112.2016, gdzie w § 9 ” Dodatek specjalny” szczegółowo określił sposób przydzielenia dodatku specjalnego. Zgodnie z cytowanymi zarządzeniami uprawnionymi do przydzielenia tych dodatków byli najpierw prezydent, później sekretarz.

Skoro Pan sekretarz nie zna wewnętrznych uregulowań prawnych nie powinien piastować takiej funkcji. Jak powszechnie wiadomo Pan sekretarz przed desygnowaniem go na to stanowisko nie miał żadnych doświadczeń związanych z funkcjonowaniem urzędu ( wcześniej kierował zespołem prasowym i pracę urzędu znał z opowiadań). Istnieje jeszcze drugi aspekt sprawy dodatków. Otóż Ustawa “O finansach publicznych” mówi o szczególnej staranności między innymi przy wydatkowaniu środków. Wynika z tego, że każda operacja finansowa powinna być należycie udokumentowana. Tak więc już ten zapis nakłada na pracodawcę obowiązek szczegółowego określenia warunków przydzielonych dodatków. Ten przykład z kolei wskazuje na niekompetencję skarbnika miasta, który pozwolił na wypłatę środków bez należytego udokumentowania (prot. RIO). Wszak to skarbnik odpowiada ze procedury obowiązujące w urzędzie. I dochodzimy do sedna sprawy.

W swoich wyjaśnieniach złożonych RIO prezydent Kotala w sposób karygodny, mówiąc językiem młodzieżowym ściemnia. Twierdzi, że wysocy urzędnicy magistratu mieli zwiększone obowiązki z uwagi na fakt, że Chorzów jest miastem- powiatem. Otóż Rada Ministrów określając wysokość wynagrodzeń dla pracowników samorządowych przewidziała dla tych urzędników rekompensatę w postaci odpowiednio wysokich dodatków funkcyjnych. W wypadku vice-prezydenta w roku 2016 wynagrodzenie wynosiło na poziomie 10tyś.zł.

O ile działalność legendarnego Janosika można zrozumieć, to działalność współczesnego chorzowskiego Janosika można skwitować jednoznacznie – ocenę pozostawiamy każdemu z osobna. I tak na koniec. Wiele wątpliwości budzi sam sposób przeprowadzenia kontroli. Skoro RIO stwierdziła nieprawidłowości w przydzielaniu dodatków specjalnych wysokim urzędnikom magistratu kolejnym krokiem powinno być dokonanie szczegółowej kontroli tego zagadnienia (INTOSAI).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Wpisz swoje imię tutaj